højskolesagen
06. feb. 2022 | 13:31 - Opdateret 06. feb. 2022 | 17:11

Filmhøjskole kan slippe for at betale erstatning

Foto | uoplyst
Advokat Mads Pramming har sikret Godhavnsdrengene godtgørelse fra staten for overgreb på børnehjem. Nu undersøger han, om der er grundlag for at sagsøge European Film College for grov chikane.

Pia Bovin og syv-otte elever ønsker økonomisk kompensation af European Film College, men ifølge advokaten fra Godhavnssagen er højskolens undskyldning ikke nok til at få erstatning.

Af Claus Christensen

Bestyrelsen på European Film College har givet tidligere elever og medarbejdere en uforbeholden undskyldning for ”helt uacceptable forhold” i en årrække.

Undskyldningen kommer efter Sex & Samfunds undersøgelse, der afdækker et miljø præget af utryghed, konkurrencementalitet og grænseoverskridende adfærd. Men også enkelte tilfælde af seksuelle overgreb.

Sagen startede med et stort interview i Ekko #87, hvor højskolens tidligere lærer Pia Bovin fortalte, at hun flere gange forgæves forsøgte at gøre ledelsen opmærksom på en mandlig lærer, som udnyttede sin magtposition til at overskride adskillige elevers grænser.

Pia Bovin mener, at undskyldningen skal have konsekvenser. De bestyrelsesmedlemmer, der forsøgte at lægge låg på historien, bør øjeblikkeligt træde tilbage. Desuden bør elever, som har lidt under de uacceptable forhold, have en økonomisk erstatning.

”Nogle elever har brug for en kompensation, fordi der er sket ting, som aldrig vil kunne blive rettet op igen,” siger Pia Bovin.

”De er blevet frastjålet undervisning, som de havde betalt for. Samtidig har den pædagogik, der er blevet brugt af særligt én lærer, udnyttet de unge menneskers afhængighed. De er blevet frataget retten til at lære noget, som de bagefter kan gøre brug af.”

Fortynder alvoren
Bestyrelsesformand Jørgen Ramskov siger til Ekko, at skolens advokater har vurderet, at skolen ikke har nogen erstatningspligt. Men man vil tage konkret stilling, hvis der kommer henvendelser fra elever eller medarbejdere.

Og det kan meget vel blive tilfældet.

Pia Bovin undersøger sammen med syv-otte elever, der hver især har betalt næsten 100.000 kroner for at gå på skolen, muligheden for at få erstatning.

”For højskolen har det hele vejen igennem handlet om at undgå at tage ansvar, fordi man har frygtet at skulle udbetale erstatning. Det fortsætter selv efter undskyldningen. Jørgen Ramskov fortynder alvoren, når han siger, at skolen ikke har nogen erstatningspligt,” siger Pia Bovin.

”Bestyrelsen bruger højskolens penge til at beskytte sig selv i stedet for at beskytte dem, som man har sagt undskyld til, og som betyder noget for skolen: eleverne. Det havde klædt skolen at opføre sig ordentligt og tilbyde dem juridisk støtte.”

Den tidligere lærer mener, at erstatningen skal afspejle, at skolens ledelse og bestyrelse længe afviste kritikken som ”urimeligt personforfølgende”, ”fejlpåhæftede påstande” og ”misinformation og stigmatisering af højskolen”.

Fuld af løgn
Hun vil selv søge erstatning for uberettiget fyring og ødelæggelse af sit omdømme.

”Jeg vil undersøge muligheden for at bevisføre, at fyringen af mig ikke handlede om manglende elevtilfredshed. Jeg blev fyret, fordi jeg var en besværlig ansat, der gjorde opmærksom på en krænkende lærer og forhold, som skolen nu langt om længe har indset var helt uacceptable,” siger Pia Bovin.

”Jeg er blevet beskyldt for at være fuld af løgn, og derfor har jeg brug for at blive renset i offentligheden.”

”Sandheden er, at ledelsen ikke reagerede på adskillige klager over en groft chikanerende medarbejder. Siden ansatte ledelsen en lærer, selv om man blev advaret om, at han havde en krænkelsessag på et universitet i USA. Da sagen rullede i Ekko, gjorde bestyrelsen med deres uærlige metoder alt for at skjule, at der var noget som helst galt på skolen.”

”Det er for mig at se det største svigt. Krænkerne på skolen er symptomer, men sygdommen er ledelsesrummet.”

Ubehageligt sted
Ehmer Pramming Advokater bekræfter, at man efter en henvendelse er ved at undersøge, om der kan rejses en sag mod European Film College.

Firmaets advokat Mads Pramming sikrede efter statsminister Mette Frederiksens undskyldning 46 mænd, der har været udsat for misrøgt på børnehjemmet Godhavn i 1960’erne, en erstatning på hver 300.000 kroner.

Han har læst rapporten fra Sex & Samfund og vil ikke udelukke, at elever kan få deres skolepenge tilbage. Men forudsætningen er, at det, de har været udsat for, er alvorligt.

”Det virker, som om European Film College har været et ubehageligt sted at gå. Men så vidt jeg kan vurdere, er det meget forskellige ting, som elever og ansatte har været udsat for. Derfor er det også svært at forestille sig, at de alle sammen skal have en erstatning,” siger Mads Pramming.

”Hvis man fire-fem gange har haft ondt i maven over, at nogle har sagt noget ubehageligt, er det vanskeligt at kræve alle pengene tilbage. Men har man fået smadret hele sit ophold, vil der være grundlag for at kræve pengene retur – hvis det vel at mærke har været skolens skyld.”

Det sidste mener advokaten er relativt nemt at vise, når skolens bestyrelse har været ud og give en uforbeholden undskyldning for den grænseløse kultur.

Godtgørelse for tort
En anden mulighed er at kræve godtgørelse for den tort – altså krænkelse – man har været udsat for. Det gælder især, hvis der er tale om seksuel chikane eller diskrimination på grund af køn, religion, udseende eller noget andet.

”Det taler for sig selv, at der foreligger en rapport, hvor en stor procentdel føler, at de er blevet krænket på den ene eller anden måde. Det viser, at ledelsen ikke har været i stand til at sikre, at skolen er et trygt sted.”

”Hvis krænkelsen er alvorlig nok, kunne der være mulighed for godtgørelse for tort. Men det er relativt lave beløb i Danmark: 10-30.000 kroner afhængig af, hvad man har været udsat for. Man skal ikke rejse en sag for pengenes skyld, men fordi man synes, det har været for galt.”

En undskyldning er dog ikke den direkte vej til erstatning.

”Når bestyrelsen på European Film College siger undskyld, er det selvfølgelig, fordi man har gjort noget forkert. Men i retten vil højskolen kunne sige, at man er ked af det, men ikke mener, at man har et juridisk erstatningsansvar, fordi krænkelserne ikke er tilstrækkeligt grove,” siger Mads Pramming.

Kunne have taget hjem
Mads Pramming fremhæver, at sagen står anderledes end med Godhavnsdrengene. Filmhøjskolen er privatejet, og de krænkede er voksne mennesker.

”Hvis eleverne på skolen havde været under atten år, havde skolen haft et helt særligt ansvar. Så havde eleverne været i skolens varetægt og tvunget til at være der. Filmhøjskolens advokat kan derimod sige, at eleverne bare kunne have taget hjem,” siger Mads Pramming.

Han vil nu studere de enkelte sager.

”Der skal normalt være tale om grov chikane, vold eller voldtægt for at få økonomisk kompensation. De elever, der har oplevet et dårligt forløb, men ikke har været udsat for alvorlige overgreb, vil det være sværere at hjælpe med jura.”

Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand.

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021
Stillingen som forstander slås op.

17. maj 2021
57 tidligere elever og tre kvinder fra Texas kræver undskyldning i åbent brev til bestyrelsen.

27. maj 2021
Bestyrelsen beklager de oplevelser, elever har været ude for på skolen.

31. maj 2021
En sammenslutning af tidligere elever kræver bestyrelsens afgang.

9. juni 2021
I en ny sag fortæller tidligere elever og ansatte, at de i flere år forgæves klagede til ledelsen over en medarbejder.

21. juni 2021
Producentforeningens direktør Jørgen Ramskov afløser Ole Christian Madsen som bestyrelsesformand.

30. juni 2021
Musiker Nikolaj Davidsen og filmklipper Åsa Mossberg ansættes som forstanderpar.

27. januar 2022
Bestyrelsen giver tidligere elever og medarbejdere en uforbeholden undskyldning.

© Filmmagasinet Ekko