Nyhed
12. dec. 2019 | 21:26

Fortsat usikkerhed om Morten Thornings fremtid

Foto | The Animation Workshop
René Foli har som uddannelsesdekan på VIA University College fået til opgave at omstrukturere den internationalt anerkendte The Animation Workshop efter underskud.

Uddannelsesdekan René Foli afviser, at der er planer om at give den tidligere leder af The Animation Workshop en fast tilknytning til uddannelsen, selv om han talte for det i et nyligt interview.

Af Claus Christensen og Frederik Hoff

Det kan efterhånden være svært at finde hoved og hale i de ændringer, der finder sted på den anerkendte animationsskole The Animation Workshop, som hører under VIA University College.

I august blev den højt respekterede leder Morten Thorning suspenderet, hvorefter han blev genansat, inden han siden fratrådte stillingen for alvor.

Men i interview med Ekko kunne uddannelsesdekan, René Foli, for en måned siden fortælle, at der hos VIA var et ønske om at beholde Thorning i en anden position.

”Morten og jeg har aftalt at mødes og tale om, hvad der skal ske i 2020. Jeg håber, han på en eller anden måde kan forblive tilknyttet, for jeg betragter ham som en gudbenådet vidensperson, netværker og projektmand. Jeg vil i hvert fald gerne finde en eller anden form for tilknytning til ham. Der er ingen konkrete planer, men der er sonderinger.”

Sådan lød det fra uddannelsesdekanen, sidst Ekko talte med ham, men nu ønsker René Foli at korrigere udtalelsen.

”Jeg er ked af, hvis jeg har bidraget til misforståelsen, men der arbejdes ikke konkret på at tilknytte Thorning. Der er ingen konkret dialog, det vil jeg gerne understrege,” siger René Foli, som understreger, at Morten Thorning ikke blev fyret fra The Animation Workshop.

– Var du lidt for hurtigt ude, da du sagde, at du håbede at finde en rolle til ham?

”Morten kan så meget, og derfor er det selvfølgelig sandsynligt, at han får en rolle at spille i branchen og muligvis også i The Animation Workshop på et eller andet tidspunkt. Men lige nu har vi en aftale om at drikke kaffe og se ind i fremtiden, og det er det eneste, der er aftalt.”

– Det kunne jo godt lyde, som om du har fået at vide af de andre i ledelsen, at du gik for langt i interviewet?

”Det er det vitterligt ikke.”

– Kan du forstå, at det virker kaotisk for udenforstående?

”Det har jo været et kaotisk forløb, som jeg godt kan forstå, at det kan være svært for udenforstående at forstå baggrunden for.”

Den store leders afgang
– Thorning har jo haft kolossal betydning. Kunne man ikke have fundet en løsning, hvor Thorning fik noget hjælp til økonomistyringen fra VIA i stedet for en fratrædelse?

”Jeg forstår godt dit spørgsmål, men jeg kan ikke kommentere på selve forløbet. Det er besluttet i forbindelse med fratrædelsesaftalen.”

– Hvorfor finder fratrædelsen overhovedet sted?

”Det sker jo på baggrund af en reorganisering. Det er det, der ligger bag det hele. Det er i den forbindelse, at vi ikke kan finde en stilling, som giver mening for Morten fremadrettet, og derfor ender det med en fratrædelse.”

– Hvorfor er det i det hele taget nødvendigt at lave en reorganisering, der er så omfattende, at Thorning ikke kan indgå i den?

”Det er ikke mindst på baggrund af de økonomiske udfordringer, som The Animation Workshop står overfor. Så det er både for at skabe en sikker økonomistyring og for at gøre organisationen mindre kompleks.”

– Hvad vil det sige at gøre det mindre komplekst? Det lyder jo som nedskæringer.

”Ikke nødvendigvis. Det er klart, at en masse værdi er kommet ud af kompleksiteten, men samme kompleksitet har også været med til at gøre organisationen uoverskuelig og spænde ben for økonomistyringen.”

– Kan The Animation Workshop blive ved med at have den betydning, den har, hvis man fjerner dens stærke leder og gør den mindre kompleks?

”Vi er inde i en proces nu, hvor vi sammen med medarbejderne og ledelsen på The Animation Workshop skal kigge ind i fremtiden. Der vil en masse interessenter inviteres ind i processen, men hvordan det organisatorisk ender, tør jeg ikke gisne om.”

Kommentarer

The Animation Workshop

Grundlagt i Viborg i 1988.

Anerkendt som statsuddannelse i 2003 og hører i dag under VIA University College.

Uddanner elever fra hele verden i fag som Karakteranimation, Computer Graphic Arts og Grafisk Fortælling.

Besøg skolens hjemmeside.

© Filmmagasinet Ekko