Med udkig over filmbranchen

Bloggen er udtryk for skribentens egne holdninger og opfattelser.

01. dec. 2013 | 12:40

Zentropa har solgt 22,7 mio. billetter i udlandet

King of the world. Zentropa står for op mod 70 % af dansk films billetsalg i udlandet.

Filmtitler som Sunshine Barry & The Disco Worms, In Your Hands, Shake It All About og Triple Dare vil for de fleste danskere være ganske ubekendte. Men nævnte er eksempler på de titler biografgængere i udlandet møder, når de skal se danske film. Ovennævnte titler dækker over Disco ormene (2008), Forbrydelser (2004), En kort en lang (2001) og Supervoksen (2006).

I perioden 1996-2012 – sytten år – er ikke mindre end 191 danske spillefilm, ud af en total produktion på 491 film, blevet vist i kommercielle udenlandske biografer.

I perioden har over 33,1 mio. biografgængere i udlandet stiftet bekendtskab med dansk film, heraf så næsten 10 mio. udenlandske biografgængere filmene, der alene blev produceret i år 2000.

Det hjemlige tilskuerantal til dansk film repræsenterer i samme periode 50,8 mio. solgte biografbilletter. Altså står udlandet for 37,1 % af det samlede globale tilskuerantal til danske film.

Denne blog er en undersøgelse af danske films tilskuerantal i de udenlandske biografer, baseret på oplysninger fra Det Danske Filminstitut, European Audiovisuel Observatory, boxofficemojo og The Numbers.

Det er forholdsvis få film, som gør udslaget: de 25 mest velbesøgte film – eller 13 % – udgør hele 85 % af besøgstallet i udlandet, ud af det totale antal film på 191. Hele 73 film er hhv. blevet set af under 10.000 tilskuere i udlandet.

Når man skal pinpointe hvad udlandet specielt har interesse for, når dansk kultur skal opleves på biografernes store lærreder, er svaret: Trier, Scherfig, Vinterberg, Bier og animation. Disse 5 faktorer står for hele 90,6 % af danske films tilskuerantal i udenlandske biografer. Trier alene for 45,5 %, Scherfig for 10,3 %, Vinterberg 8,5 %, Bier 8,4 % og animation 17,5 %.

Danske dramaer ser i særdeleshed ud til at have udenlandsk interesse, idet denne genre repræsentere hele 69 % af tilskuerantallet. Rendyrket dansk humor, bliver ikke værdsat specielt uden for vore grænser. F.eks. opnåede de hjemlige kæmpesuccesser Min søsters børn i sneen (2002) og Nynne (2005) kun et udenlandsk tilskuerantal på respektive 1.723 og 19.245. Far til Fire-filmene er øjensynligt – med sikkert god grund - slet ikke forsøgt solgt til udlandet for biografvisning.

Periodens 10 dogme-film repræsenterer 22,2 % af det samlede tilskuerantal, topscorerene er Italiensk for begyndere (2000) med 2,9 mio. tilskuere, Festen (1998) med 2,4 mio., Idioterne (1998) med 0,7 mio. og Mifunes sidste sang (1999) med 0,7 mio. Bundskraberne er Et rigtigt menneske (2001) med 10.390 tilskuere og The King is Alive (2000) med 21.571.

Når man skal se på hvilke faktorer, der ellers kan få udlandet i biografen til danske film, spiller sproget en væsentlig rolle, i alt 16 danske film er ikke-dansk sproget, og repræsenterer 47,3 % af det totale tilskuerantal. Hvis man medregner animationsfilm, hvor man må forvente sproget ligeledes er ikke-dansk i udlandet, kommer tallet helt op på 65 %.

Hvis man derfor sigter efter højst muligt tilskuerantal i udlandet, skal man altså – lidet overraskende – satse på en ikke-dansk dialog og udenlandske skuespillere.

Betydningen af deltagelse på internationale filmfestivaler – og eventuelle filmpriser – på tilskuerantallet i udlandet er meget vanskelig at vurderer. F.eks. fik den mest sete, Dancer in the Dark (2000), som vandt Guldpalmen i Cannes i 2000, hele 4.356.975 tilskuere i udlandet, omvendt har En soap (2006), som vandt Sølvbjørnen i Berlin i 2006, kun opnået interesse fra sølle 29.422 udenlandske biografgængere. Så deltagelse i internationale filmfestivaler og priser fra samme, er ingen garanti for højt udenlandsk tilskuerantal – omvendt skader opmærksomhed på internationale filmfestivaler vel næppe.

I skema 5, allernederst i denne undersøgelse, kan man finde tilskuerantal på samtlige danske film i udlandet i perioden 1996-2012. Den mest sete danske film i årene 1996-2012 var – som nævnt - Dancer in the Dark (2000) med 4,3 mio. tilskuere og om end det er et flot resultat, skal man bemærke - inden vi istemmer ”We are the Champions” - at den svenske Mænd der hader kvinder (2009) blev set af 9,8 mio. uden for hjemlandet og franske De urørlige (2011) 20,7 mio. Vi befinder os nok ofte i superligaen, når priserne skal uddeles, men tilskuermæssigt er vi kun i 1. division.

Man noterer sig da også, at tilskuerantallet på Lars von Triers film var meget højere, inden man begyndte tosserierne med at udsende hans film simultant både på VoD og i biograferne i USA.

Af øvrige observationer kan nævnes, at Susanne Bier øjensynligt ikke fik meget ekstra publikum ud af sin Oscar. Hævnen (2010) opnåede 887.673 tilskuere, mens hendes Efter brylluppet (2006), som ikke vandt noget i samme klasse, havde 978.878 tilskuere.

Helt sikkert af samme grund, Lars von Triers film heller ikke sælger, som de gjorde engang.

Som det kan ses nedenstående i skema 1, var antallet af film som blev solgt til udlandet spinkelt i midten af 90’erne, men voksede støt, indtil finanskrisen lagde en dæmper på de udenlandske opkøbere.

Realiteterne er i al fald, at antallet af film solgt til udlandet i 2012, er det dårligste i 15 år.

I skema 2 kan tilskuerantallet på de respektive produktionsår iagttages: Der skal dog gøres opmærksom på, at graferne i skemaet baserer sig på hvad de enkelte produktionsår indbragte af tilskuere. Det kan let tage i al fald 1 år før en film har været hele vejen rundt. Netop derfor bør tallet for 2012 tages med et gran salt, idet tallet ganske givet vil blive forøget, mens publikum i 2013 også går ind og ser det forrige års produktioner over hele verden.

Under alle omstændigheder var år 2000 vist hvad man roligt kan betegne som ”et godt produktionsår”. Inden for dette produktionsår blev følgende film bragt til verden: Dancer in the Dark (4.356.975 tilskuere), Italiensk for begyndere (2.934.645 tilskuere) og Hjælp, jeg er en fisk (2.271.056 tilskuere).

Der må vises forståelse for, at enkelte i den danske filmbranche komplet mistede jordforbindelsen i denne periode.

Det må jo have været som at blive ramt af lynet.

I ’spydspidsårene’ var det i 1996 specielt Breaking the Waves der stod for salget, i 1998 Festen, i 2003 Dogville, i 2006 Efter brylluppet og Den grimme ælling og mig og i 2011 Melancholia.

I nedenstående skema 3 fremgår det, at Zentropa og Nordisk sidder på 71,2 % af det udenlandske marked. A Film har en markedsandel på 11,2 % og Nimbus Film 12,4 %. Med andre ord repræsenterer disse 4 selskaber hele 94,8 % af markedet.

Nedenstående kan det også konstateres, at selskaber, som er stærke på hjemmemarkedet, såsom ASA Film, Regner Grasten Film og Thura Film, er skygger af sig selv på det udenlandske marked. Fridthjof Film er slet ikke repræsenteret, idet selskabet slet ikke har haft spillefilm vist i udenlandske biografer. ”Armadillo”, som høstede 74.190 tilskuere i udenlandske biografer, var jo en dokumentarfilm.

I nedenstående skema 4 ses det samlede udenlandske tilskuerantal for de respektive danske instruktører i perioden 1996-2012.

Som tidligere nævnt, efterlades ikke mange krummer på bordet efter Trier, Scherfig, Bier, Vinterberg og animationen har spist sig mætte. Faktisk repræsentere de 88 % af biografbilletter solgt i udlandet.

Kommentarer

Kim Pedersen

 

Kim Pedersen kommenterer nye trends og generelle nyheder fra ind- og udland.

Blev født ind i filmbranchen via en far, som var filmudlejningsdirektør i det nu hedengangne United Artists. Som bare tyveårig overtog han i 1978 en biografvirksomhed i Aarhus, som han drev og udviklede til en førende markedsposition, inden selskabet blev afhændet i 1999.

Kim Pedersen har i dag en lang række tillidsposter i filmbranchen. Fra 2005 har han været formand for Brancheforeningen Danske Biografer og fra 2007 ligeledes vicepræsident i The International Union of Cinemas.

Han er også formand for UNIC Tech Commitee og rådsmedlem i National Association of Theatre Owners International Committee og Film Theft Task Force i USA. Senest er han indtrådt som bestyrelsesmedlem i Biografklub Danmark A/S, som blandt andet udvælger filmene til klubbens program.

© Filmmagasinet Ekko